Tink dy tûk!

Filosoferen met kinderen - Filosofearje mei bern

Waarom en hoe filosoferen met kinderen?

In welke taal denk jij? Kun je denken zonder taal? Is de ene taal belangrijker dan de andere taal? Deze en andere filosofische vragen komen aan de orde bij Tink dy Tûk!; Denk je Slim! Ga filosoferen met  kinderen en geniet van de mooie denk-gesprekken. Leer de kinderen kritisch denken, hun gedachtes onder woorden te brengen, wereldse vragen samen te onderzoeken, … Deze socratische vaardigheden zijn naast het stellen van socratische vragen de basis van filosoferen. De filosofische denkmat is hiervoor een didactisch hulpmiddel. Daarnaast zijn goede filosofische vragen belangrijk voor een goede filosofische dialoog. Op deze website zijn vele filosofische vragen te vinden, gekoppeld aan een thema. Alle katernen zijn gratis te downloaden. Wie de filosofische denkmat wil bestellen of een workshop/training filosoferen wil boeken kan contact opnemen via de mail.


strip denkmatDe denkmat

Filosofearje mei  Feesten! Filosoferen met Feesten!

Ga filosoferen met wereldse feesten: Nieuwjaar, Valentijnsdag, Carnaval, Pasen, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Keti Koti, Haloween, Sint Maarten, Divali, Sinterklaas, Kerst, Verjaardag.

Filosofyske tema’s: Wat is lok? Wat is leafde? Wa bin ik? Wat is libben? Wa is de baas? Wat is oarlich? Wat is lekker? Wat is fryheid? Wat is bang wêze? Wat is fuortjaan? Wat is rykdom? Wat is in kado? Wat is moai? Wat is in namme?
Boekje Feesten

Filosofearje mei 11 Fryske Fonteinen!

Filosoferen met 11 Friese Fonteinen!

Gean filosofearjen mei de 11 Fryske Fonteinen:  Ljouwert-Love,  Snits-Fortuna, Drylts-Rikka, Sleat-Kievit, Starum-De Vis, Hylpen-Flora en Fauna, Warkum-De Woeste Leeuwen, Boalsert-De Vleermuis, Harns-De Walvis, Frentsjer-De Oortwolk, Dokkum-De IJsfontein.

Filosofyske tema’s: Wat is leafde? Wat is lok? Wat is tiid? Wat is libben? Wat is de binnen-kant? Wat is taal? Wat is humor? Wat is bang wêze? Wat is in goed minsk? Wat is de wrâld? Wat is keunst? Boekje fonteinen

Filosofearje mei Kikkert! Filosoferen met Kikker!

Ga filosoferen met de boeken fan Max Velthuijs: Kikker en de horizon, Olifant en de tijdmachine,  Klein mannetje vindt het geluk, Klein mannetje helpt een vriend, Een taart voor kleine beer, Kikker en het vogeltje, Kikker is kikker, Kikker is verliefd, Kikker en de vreem-deling, Kikker is bang, Krokodil en het meesterwerk.

Filosofyske tema’s: Wat is ûntdekke? Wat is tiid? Wat is lok? Wat is freonskip? Wat is in kado? Wat is de dea? Wat is leare? Wat is leafde? Wat is in frjemdling? Wat is bang wêze? Wat is keunst?
Boekje Kikkert

Filosofearje met Fryske Sprekwurden! Filosoferen met Friese Spreekwoorden!

Gean filosofearjen fanút Fryske Sprekwurden sa as: ‘Bûter, brea en griene tsiis wa’t dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries’, ‘In bytsje bryk is minskelyk’, ‘As it net kin sa ’t it moat, dan moat it mar sa ’t it kin’, ‘Dy’t himsels kittelje kin, kin laitsje wannear’t er wol’. ‘De tiid hâldt gjin skoft’, ‘Foar de kofje net eamelje’, …

Filosofyske tema’s: Wat is in oprjochte Fries? Wat is perfekt? Wat is trochsette? Wat is laitsje? Wat is tiid? Wat binne regels? Wat is pikerje? Wa is de baas? Hoe wichtig is iten? Wat is wurkje? Wat is gewoan? Wat is witte? Wat is kinne?
Boekje Sprekwurden

Filosofie Bordspelen!
Filosofy Boerdspultsjes!

Slimmer worden terwijl je een spelletje speelt! Wie wil dat nu niet? Speel het spel ‘Knotsgekke vragen’ of ‘Filosofie Uilen Bordspel’. Print het basisbord en vraagkaarten uit en ga spelen. Draai, lees, denk, praat en lach…speel je slim!

Filosofische thema’s: Wat is filosofie? Wat zijn vragen? Wat is denken? Wat is niets? Wat zijn dieren? Wat is vrijheid? Wat zijn dromen? Wat is een naam? Wat is een robot? Wat is geluk? Wat is taal? Wat is slim zijn?

Knotsgekke Vragen Bordspel – NederlandstaligSpikergekke Fragen Boerdspul – FriestaligFilosofie Uilen Bordspel – Nederlandstalig

Filosofearje mei Keunst!

Filosoferen met Kunst!

Noch net klear, mar komt deroan…


Boekje Keunst

Filosofearje mei Fryske Ferhalen! Filosoferen met Friese Verhalen!

Noch net klear, mar komt deroan…


Boekje Fryske Ferhalen

Filosofearje mei Berneboeken ob! Filosoferen met Kinderboeken ob!

Goede kinderliteratuur roept vragen op om over na te denken. Goede schrijvers en illustrators nemen je mee op een denkreis. Ze verrassen, roepen emoties op, laten je verwonderen. Filosofische thema’s als goed en kwaad, liefde, geluk, vriendschap, enz. zijn onderwerpen die niet alleen door filosofen worden onderzocht maar ook door schrijvers en illustratoren.


Kinderboekenweek 2021De keizer en de nachtegaalSkattich – Lida Dykstra

Filosofearje mei Berneboeken mb! Filosoferen met Kinderboeken mb!

Goede kinderliteratuur roept vragen op om over na te denken. Goede schrijvers en illustrators nemen je mee op een denkreis. Ze verrassen, roepen emoties op, laten je verwonderen. Filosofische thema’s als goed en kwaad, liefde, geluk, vriendschap, enz. zijn onderwerpen die niet alleen door filosofen worden onderzocht maar ook door schrijvers en illustratoren.


Kinderboekenweek 2021Wenje yn in skilderij – Lida DykstraLinbergh – Torben Kuhlmann

Filosofearje mei Berneboeken bb! Filosoferen met Kinderboeken bb!

Goede kinderliteratuur roept vragen op om over na te denken. Goede schrijvers en illustrators nemen je mee op een denkreis. Ze verrassen, roepen emoties op, laten je verwonderen. Filosofische thema’s als goed en kwaad, liefde, geluk, vriendschap, enz. zijn onderwerpen die niet alleen door filosofen worden onderzocht maar ook door schrijvers en illustratoren.


Kinderboekenweek 2021De Veger – Jonathan Auxier
Silke en Miss Dee – Baukje WytsmaJou my de romte! – Bart Kingma

Filosofearje yn rike kleuterhoeken! Filosoferen in rijke kleuterhoeken!

Filosoferen met kleuters? Natuurlijk! Kleuters zijn van nature nieuwsgierig, stellen vele vragen, willen de wereld ontdekken. Je kunt met ze gaan filosoferen in de kring maar ook tijdens het spelen in de hoeken. Zorg ervoor dat de hoeken rijk zijn ingericht en dat je eerst aansluit bij hun spel door te verkennen, dan te verbinden en tenslotte te verrijken. Samen met vijf basisscholen (De Opbouw, De Bonifatius-school, ’t Fonnemint, St Radbodus en IKC Sint Thomas) wordt per hoek een kaart ontwikkeld met informatie over een rijke meertalige inrichting en over mogelijke (filosofische) vragen. Hieronder de kaarten die inmiddels zijn ontwikkeld.


Rijke omgeving, rijk themaBouwhoekleeshoekRijke dialoogAtelierhoek

Soad tinkwille en oant sjen!

Mijn naam is Jolanda Verhoef en ik ben werkzaam bij het lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid NHLStenden Leeuwarden. Wil je meer weten over de filosoferen met kinderen, voor jezelf of voor je school, of wil je de filosofische denkmat bestellen, neem dan contact op.

[jolanda.verhoef@nhlstenden.com]